Bebek Dostu Hastane

Emzirme Politikası

1. Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde anne sütünün, bebekler için en ideal besin olduğu kabul edilmektedir. Anne sütü ve emzirme uygulamasının korunması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla personel ve ebeveynlerle düzenli aralıklarla paylaşılan emzirmeye ilişkin yazılı bir emzirme politikası hazırlanmış olup tüm personel tarafından benimsenmiştir.

2.Hastanemizin tüm birimlerinde bebek formüllerinin pazarlanması ile ilgili uluslararası yasa benimsenmiştir. Kurumumuzda anne sütü muadillerinin reklam ve pazarlamasına izin verilmemektedir. 3.Hastanemizde bebek dostu hastane komitesi kurulmuş olup bu alandaki veri izleme ve sürdürebilirlik çalışmaları işbirliği içinde devam etmektedir.

4.Hastanemizdeki tüm sağlık personeli bu politika doğrultusunda hizmet içi eğitim almış olup annelere destek olmak konusunda yetkin ve beceri sahibidir.

5.Hastanemize başvuran tüm hamilelere anne sütünün önemi, emzirme yararları ve yöntemleri konusunda bilgi verilmektedir.

 6.Annelerin bebekleri ile doğar doğmaz en kısa sürede ten tene temas kurması sağlanarak, en kısa sürede emzirmeye başlaması ve temasın kesintisiz şekilde sürmesi için destek olunmaktadır.

7.Annelere, emzirmenin nasıl olacağı, emzirme yöntemleri ve bebeklerinden ayrı kaldıkları durumlarda sütün salgılanmasını nasıl sürdürebilecekleri gösterilmektedir.

8.Tıbben gerekli olmadıkça yeni doğanlara anne sütünden başka yiyecek, içecek verilmemektedir. İlk 6 ay sadece anne sütü verilmesi devamında ise uygun tamamlayıcı beslenme ile beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesi konusunda aileler bilgilendirilmektedir.

9.Hastanemizde kaldıkları süre boyunca anne ile bebek 24 saat aynı odada kalmaktadır.

10.Annelerin bebekleri acıktığı zaman verdiği işaretleri tanıması ve bunlara yanıt vermesi konusunda destek olunarak bebeğin her isteyişinde emzirilmesi teşvik edilmektedir.

11.Emzirilen bebeklere yalancı meme, emzik ve biberon verilmemekte, riskleri konusunda aileler bilgilendirilmektedir.

12.Ebeveynler, ayaktan ve yatarak tedavi aldığı süreçlerde bebeklerini emzirme konusunda sürekli destek ve bakım hizmetlerine erişim sağlayacakları merkezlerle ilgili bilgilendirilmekte, taburcu olduktan sonra anne ve bebek bu konuda izlenerek anne sütü vermeye teşvik edilmektedir

07 Nisan 2022