Kalite Yönetimi

Faaliyet

1.0. AMAÇ: Hastanemizdeki uygunsuzlukların nedenlerinin ortadan kaldırılması, tekrarın engellenmesi için faaliyet ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi kriterleri için metot belirlemek.
2.0.KAPSAM: Hastanemizdeki düzeltici ve önleyici faaliyetleri kapsamaktadır.
3.0 KISALTMALAR:
4.0 TANIMLAR:
4.1 Düzeltici Faaliyet: Uygunsuzlukların sebeplerinin kaldırılması için ihtiyaç duyulan faaliyet.
4.2 Önleyici Faaliyet: Potansiyel uygunsuzluk nedenlerinin ortadan kaldırılması için ihtiyaç duyulan faaliyet gereksinimi.
5.0 SORUMLULAR: Tüm Hastane Çalışanları
6.0 FAALİYET AKIŞI:
6.1. Hastanemizde çalışanların tamamı Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Talep Formu aracılığıyla düzeltici veya önleyici faaliyet (DÖF) talebinde bulunabilirler. Tüm çalışanlar taleplerini kalite yönetim birimine istedikleri zaman bildiriler.
6.2. Gelen DÖF talepleri kalite yönetim birimi tarafından değerlendirilir. Kalite yönetim birimi uygun bulur ise DÖF talebi için Düzeltici veya önleyici faaliyet başlatabilir.
6.3. DÖF numarası düzeltici veya önleyici faaliyete verilen numaradır.
6.4 Düzeltici faaliyet başlatılması aşağıdaki basamaklar takip edilerek gerçekleştirilir:
6.4.1. Düzeltici Önleyici Faaliyet Formunda düzeltici faaliyet işaretlenir.
6.4.2. Uygunsuzluğun nedeni kalite yönetim birimi ve ilgili komiteler tarafından değerlendirilerek kayıt edilir. Uygunsuzluğun nedeni belirlenirken gerekirse ilgili birimlerden yardım alınabilir.
6.4.3. Uygunsuzluk nedenlerinin ortadan kaldırılması için düzeltici faaliyet ihtiyaçları belirlenir. Uygulanacak düzeltici faaliyet kayıt altına alınır.
6.4.4. Düzeltici faaliyet belirlendikten sonra faaliyeti gerçekleştirecek bir sorumlu atanır. Bu sorumlu ile görüşülerek planlanan başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenir.
6.4.5. Düzeltici faaliyet kapatılacağı zaman elde edilen sonuç kayıt altına alınır. Kalite yönetim birimi tarafından düzeltici faaliyetten elde edilen sonuç görüşülür. Gerek görülür ise ek faaliyetler başlatılabilir. Yeterli bulunur ise düzeltici faaliyet kapatılır.
6.4.6. Düzetici faaliyet sonuçlandırılırken Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Takip Formuna faaliyetin sonuçları kayıt altına alınır.
6.5. Önleyici faaliyet başlatılması aşağıdaki basamaklar takip edilerek gerçekleştirilir:
6.5.1. Düzeltici Önleyici Faaliyet Formunda önleyici faaliyet işaretlenir.
6.5.2. Potansiyel uygunsuzluğun nedeni kalite yönetim birimi tarafından değerlendirilerek kayıt edilir. Potansiyel uygunsuzluğun nedeni belirlenirken gerekirse ilgili birimlerden yardım alınabilir.
6.5.3. Potansiyel uygunsuzluk nedenlerinin ortadan kaldırılması için önleyici faaliyet ihtiyaçları belirlenir. Uygulanacak önleyici faaliyet kayıt altına alınır.
6.5.4. Önleyici faaliyet belirlendikten sonra faaliyeti gerçekleştirecek bir sorumlu atanır. Bu sorumlu ile görüşülerek planlanan başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenir.
6.5.5. Önleyici faaliyet kapatılacağı zaman elde edilen sonuç kayıt altına alınır. Kalite Yönetim Birimi tarafından önleyici faaliyetten elde edilen sonuç görüşülür. Gerek görülür ise ek faaliyetler başlatılabilir. Yeterli bulunur ise önleyici faaliyet kapatılır.
6.5.6. Önleyici faaliyet sonuçlandırılırken Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Takip Formuna faaliyetin sonuçları kayıt edilir.
6.6. Hastanemizde düzeltici ve önleyici faaliyetler kalite yönetim biriminin sorumluluğundadır.
6.7. Sonuca ulaşmayan düzeltici ve önleyici faaliyetler yönetimi gözden geçirme toplantısında değerlendirilerek karara bağlanır.
7.0 İLGİLİ DOKÜMANLAR:
7.1 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu

07 Nisan 2022