Diyaliz Ünitesi
24 Mart 2022

1.Hasta tartılır, yatağa alınır. Kan basıncı ve ateşi ölçülür.

2.Makine çalıştırılıp, su vanası açılır. Diyasol pipeti, diyasol solüsyonunun içine konulur.

3.Makinedeki alarm by-pass düğmesi yanıp sönmeye başlayınca, makine içerisindeki karışmış diyasolü, diyalizere taşıyan arter ve ven hortumları, diyalizerdeki arter ve ven yuvalarına takılır. Alarm by-pass kapatılınca makine hazır duruma gelir.

4.Setlerin havasını çıkarmak için % 0.9’luk NaCl ile setler yıkanır.

5.Hastanın fistüllü kolu batticon iyodür ile silinir. Kuruması beklenir.

6.Fistül iğneleri açılarak içerisinden serum fizyolojik (% 0.9’luk NaCl) geçirilir.

7.Hastanın koluna turnike bağlanır. Arter iğnesi fistül yönüne doğru damara takılır (iğnenin fistüle uzaklığı en az 5 cm olmalıdır) . Ven iğnesi arterin ters yönündeki damara takılır (Arter ve ven arasındaki mesafe en az 5 cm olmalıdır) . Turnike çözülüp, iğneler tespit edilir.

8.Setin arter bağlantısı ile hastanın arter iğnesi birleştirilir.

9.Pompa 100-150 basınçla çalıştırılır. Hastadan kan alınmaya başlanır . Kan diyalizere gelince hastaya arterden heparin yapılır . Kan ven lümenine gelince pompa kapatılıp, hastanın ven iğnesi ile setin ven bağlantısı birleştirilir . Pompa yeniden açılır. Basınç 200-250’ye yükseltilir.

10.Hastanın sıvı fazlalığına göre transmembran basıncı (TMP) ayarlanır.

11.Hava dedektörleri düğmesi kontrol edilerek hastaya hava gitmesini önleyen sistem aktive edilir (Bu düğme bazı makinelerde otomatik olarak devreye girebilir). Ven lümeninin klempi açılır.

12.Hastanın diyalizi başlamış olur.

13.Hasta takip formuna hastanın kan basıncı ve giriş kilosu kaydedilir. Diyaliz devam ederken sık sık hastanın kan basıncı ve vital bulguları kontrol edilir.

14.Hastanın cilt altı ve intravenöz kullandığı ilaçlar varsa (eritropoietin, vitamin D, demir...) yapılır.

15.Hasta akut komplikasyonlar açısından yakın takip edilir.

16.Hastaya 4-6 saat diyaliz uygulandıktan sonra çıkış işlemine geçilir.

17.Pompa kapatılıp, hastanın arter iğnesi çıkarılır, iğne çıkışına steril bir bez ile baskı uygulanır.

18.Setin arter bağlantısına, serum fizyolojik takılarak hastaya setlerdeki kan geri verilir. Kan tamamen bittikten sonra pompa kapatılıp, ven klemplenir ve hastanın ven iğnesi çıkarılır. Ven çıkış yerine de steril bir bez ile baskı uygulanır.

19.Makine TMP basıncından çıkarılıp, alarm by-pass düğmesine basılıp, diyasol çubuğu yerine yerleştirilir. Arter ve ven hortumları diyalizerden ayrılıp, tekrar makinedeki yerlerine yerleştirilir.

20.Makinenin içindeki sıvının boşalması için drain (boşaltma) düğmesine basılır. Diyaliz setleri çöpe atılır ve uygun şekilde imha edilir.

21.Hastanın iğne çıkış yerlerindeki kanama tamamen durunca steril bir bez ile giriş yerleri bantlanır.

22.Hastanın çıkış kan basıncı ve ağırlığı takip formuna kaydedilir.